1. Windykacja Euroinkasso

skuteczna windykacja międzynarodowa. Prowizja za windykację wynosi:

  • 10 % przy należnościach przeterminowanych do 30 dni
  • 15 % przy należnościach przeterminowanych od 30 do 60 dni
  • 20 % przy należnościach przeterminowanych od 60 do 180 dni
  • 25 % przy naleznościach przeterminowanych od 180 do 360 dni
  • 30 % przy naleznościach przeterminowanych powyżej 360 dni
2. Pieczęć Euroinkasso

skuteczny sposób na zmniejszenie ilości przeterminowanych należności. Opłata za używanie pieczęci sygnowania faktur wynosi:

  • 100 złotych plus podatek VAT 22% – opłata miesięczna
  • 1000 złotych plus podatek VAT 22% – opłata roczna
3. Monitoring Euroinkasso

nadzór nad terminowością płatności przez kontrahentów zagranicznych

Opłata za monitoring jednej faktury wynosi 14 złotych plus podatek VAT w wysokości 22%.

4. Raport Euroinkasso

pozwala ocenić partnera zagranicznego przed podjęciem współpracy

Opłata za raport wynosi 100 Euro plus podatek VAT w wysokości 22%.

Copyright © Windykacja zagraniczna - EuroInkasso, 2007